Jak zamknąć konto w BNP Paribas? Instrukcja krok po kroku. - ZamknijKonto.pl (2023)

Jeśli zastanawiasz się, jak zamknąć konto wBNP Paribas, tojesteś wdobrym miejscu. Stworzyłem prostą instrukcję, dzięki którejskutecznie rozwiążesz umowę. Opisałem wszystkie sposoby. Wybierz ten, którynajbardziej Ciopowiada.

Konto wBNP Paribas można zamknąć:

 • osobiście – wdowolnej placówce BNP Paribas,
 • listownie – wysyłając pismo naadres banku,
 • nainfolinii – podczas rozmowy zkonsultantem.

O dziwo nie można zamknąć konta przez wiadomość wysłaną przez system transakcyjny. Gdy dopytywałem o tę opcję nainfolinii banku, dowiedziałem się, że:

Lepiej niewysyłać wypowiedzenia wten sposób…

Ifaktycznie lepiej tego nierobić, bobrak skuteczności tejmetody potwierdza się wkomentarzach. Oto fragment wiadomości przesłanej przezjednego zCzytelników:

Poinformowano mnie, żedyspozycje zamknięcia konta wBNP Paribas składane przezInternet będą ignorowane.

Naszczęście zostaje jeszcze inny sposób, byrozwiązać umowę bezwychodzenia zdomu.

WSKRÓCIE:

 • Jak zlikwidować kartę dokonta wBNP Paribas?
 • Jak zamknąć konto wBNP Paribas osobiście?
 • Jak rozwiązać umowę zBNP Paribas listownie?
 • Jak zamknąć konto wBNP Paribas przezinfolinię?
 • Jak zamknąć kartę kredytową wBNP Paribas?
 • Oczym jeszcze trzeba pamiętać zamykając konto wBNP Paribas?

Jeśli weźmiemy poduwagę ilośc klientów korzystających zusług BNP Paribas, toplasuje się onpodkoniec pierwszej dziesiątki największych banków wPolsce iobsługuje obecnie niespełna 4 mln klientów.

Od15 lat trzymam rękę napulsie inabieżąco śledzę procedury, zmiany wofertach icennikach banków. Zawsze, gdypojawiają się zapowiedzi podwyżek opłat lub istotnych zmian warunków, informuję otym Czytelników – wysyłam maila izamieszczam aktualizację. Chcesz być nabieżąco? Dołącz donaszej społeczności. Nakońcu wpisu znajdziesz formularz dozapisu. Bezobaw, niewysyłam spamu inieudostępnię nikomu twojegomaila.

Aktualizacja: 2022-06-08

BNP Paribas wprowadził nową funkcjonalność wswojej aplikacji mobilnej. Klienci BNP Paribas będą mogli wykonywać przelewy natelefon BLIK. Takie przelewy sąrealizowane natychmiastowo, przezsystem Express Elixir. Przelewy nanumer telefonu odbiorcy będą realizowane wBNP bezpłatnie idocierają one doodbiorcy wchwili wykonania.

Wcześniejsze zmiany (kliknij tutaj, aby rozwinąć) 🖐

Aktualizacja: 2021-05-31

1 sierpnia 2021 r. todata wejścia wżycie nowej Tabeli Opłat iProwizji wBNP Paribas.

Najważniejsze zmiany wCenniku dla kont wycofanych zoferty:

(Video) Jak zamknąć konto w banku? #17

 • 24,50 zł → 29 zł zaKonto Premium,
 • 12 zł → 15 zł zaKonto Dobrze Dobrane,
 • 12 zł → 15 zł zaPakiet SiM,
 • 25 zł → 29 zł zaPakiet L.

Wzrosną także opłaty zakarty Mastercard wydane dokont:

 • 0 zł → warunkowe 5 zł dla Konta Optymalnego (powykonaniu 3 transakcji bank nienalicza opłaty),
 • 12 zł → warunkowe 15 zł dla Konta Maksymalnego (warunek zwolnienia zopłaty jak wyżej),
 • 0 zł → 5 zł dla Planu Aktywnego,
 • podwyżka o3 zł dla Konta Dobrze Dobranego (Pakiet S, M),
 • 0 zł → 5 zł dla Pakietu L,
 • 5 zł dla Konta Komfortowego,
 • 3 zł → 5 zł przy Koncie Premium.

Inne zmiany:

 • 3 zł → 5 zł wzrośnie opłata warunkowa zakartę doKonta Otwartego naCiebie. Zmieni się też warunek zwolnienia zopłaty 1 → 3 transakcje miesięcznie,
 • 10 zł będzie kosztowało korzystanie zkarty przezpełnomocnika,
 • 10 zł → 12 zł podrożeją przelewy realizowane woddziale itelefonicznie.

Dodatkowo:

 • 7 zł wyniesie opłata zakorzystanie zbankomatów Euronetu dla Konta Otwartego naCiebie, Konta Optymalnego, Maksymalnego, Dobrze Dobranego iKonta Osobistego Premium,
 • 10 zł → 3% min. 10 zł zdrożeją wypłaty zagraniczne dla wybranych kont,
 • 5% wartości transakcji wyniesie prowizja zaprzewalutowanie dokonane kartą wwalucie innej niż złoty (niedotyczy Karty Otwartej naŚwiat Mastercard)

Zgodnie znowym Cennikiem, aby uniknąć pobrania opłaty warunkowej wsierpniu, należy spełnić nowe warunki już wlipcu.

Jeśli nieakceptujesz zapowiedzianych zmian lub zinnego powodu chcesz zamknąć konto wBNP Paribas, toprzeddniem wejścia wżycie nowej Tabeli Opłat (1.08.2021) możesz tozrobić wtrybie natychmiastowym, czyli bezokresu wypowiedzenia.

Aktualizacja: 2020-11-20

Od1 lipca wBNP Paribas obowiązuje nowy cennik wpłat iwypłat wplacówkach banku. Wszyscy klienci, niezależnie odposiadanej taryfy, płacą zakażdą taką operację 10 zł. Podwyżkę odczują szczególnie posiadacze Konta Otwartego naCiebie, którzywcześniej mogli dokonać pierwszej wmiesiącu wpłaty woddziale zadarmo.

Bank chce wten sposób zachęcić dobezpłatnych, samodzielnych wpłat iwypłat przezurządzenia własne banku, albopobierania gotówki bezprowizji zmaszyn sieci Planet Cash. Zkolei zakorzystanie zobcych bankomatów bank pobiera opłatę 5 zł (tutaj bezzmian), aprowizja zaużywanie wpłatomatów innych niż własne banku to0,5%, min. 10 zł.

Dla klientów firmowych wprowadzono zkolei opłatę 15 zł miesięcznie, jeśli zkonta korzysta więcej osób, niż tylkojego posiadacz.

Aktualizacja: 2020-01-15

Bezwzględu nato, czyzakładałeś konto wBNP, czyzostałeś przeniesiony zRaiffeisen, obecnie możesz rozwiązać umowę rachunku telefonicznie. Zadzwoń podnumer:

 • 801 321 123 lub
 • 500 990 500

Zgodnie zzapewnieniami zestrony BNP Paribas, rachunek można zlikwidować podczas jednej rozmowy. Więcej szczegółów wartykule.

Aktualizacja: 2019-10-17

Wdniach 9-11 listopada 2019 nastąpi połączenie systemów operacyjnych BNP Paribas orazRaiffeisen.

Aktualizacja: 2019-01-07

20 grudnia 2018 weszła wżycie nowa Tabela Opłat dla kart kredytowych.

Jakie zmiany pojawiły się wcenniku?

 • 25 zł – nowa opłata zaodzyskanie środków, gdyzwiny klienta przelew trafi nazły numer konta,
 • 10 zł – nowa opłata zaspłatę karty wplacówce.

Cojeszcze się zmieniło?

 • 01.10.2018 zoferty wycofano naklejkę zbliżeniową. Dotychczas wydane będą obsługiwane bezzmian, aleniebędą już wydawane nowe,
 • 20.12.2018 weszły nowe postanowienia – bank będzie mógł wypowiedzieć umowę jeśli przez24 miesiące nakoncie niezanotowano obrotów (wcześniej było to6 miesięcy),
 • 31.12.2018 wycofano ubezpieczenia „Bezpieczna karta”, „Bezpieczna podróż”, „Szybka Pomoc” i„Ubezpieczenie Wspierające”.

Aktualizacja: 2018-04-16

Kolejna fala zmian wBGŻ BNP Paribas. Zaczynają obowiązywać od22 czerwca 2018.

Lista najważniejszych podwyżek:

Dotyczące wszystkich pakietów (wtym rachunku Optymalnego iMaksymalnego):

 • Usługa cashback – Płać kartą iwypłacaj 0,5 zł → 1 zł;
 • Wypłata BLIKiem zbankomatów 0 zł → 5 zł; (od30 czerwca)

Zmiany w„starych” pakietach:

(Video) Jak zamknąć konto w mBanku? Krok po kroku.

 • Likwidacja pakietu Praktycznego → przeniesienie klientów nakonto Dobrze Dobrane. Wiążą się ztym zmiany:
  • wzrost opłaty zakonto 10 zł → 12 zł;
  • wzrost opłaty zakartę 7 zł → 9 zł; zmożliwością obniżenia do2 zł;
  • warunek obniżenia: zasilenie min. 1000 zł + transakcje 300 zł kartą;
  • tylko2 pierwsze wypłaty zkrajowych bankomatów zadarmo (dotejpory wszystkie). Każda kolejna – 5 zł.
 • Prowadzenie Konta Pakiet S: 8 zł → 12zł;
 • Pakiet XL → Konto Premium : 100 zł → 24,5 zł; (jedyna obniżka, alekto tego używa? :))

Aktualizacja: 2017-07-25

25 lipca 2017weszła wżycie nowa Tabela Opłatw BGŻ BNP Paribas.

Lista najważniejszych podwyżek:

 • Prowadzenie Konta Dobrze Dobranego 10 zł → 12 zł;
 • Prowadzenie Konta Pakiet S: 5 zł → 8zł;
 • Prowadzenie Konta Pakiet M: 10 zł → 12 zł;
 • Obsługa karty Pakiet SiM: 7zł → 9 zł;
 • Obsługa karty debetowej dla pełnomocnika (Konto Premium, Plan Aktywny, Dobrze Dobrane, Pakiet S, M, L, XL) → 7zł
 • Obsługa nośnika zbliżeniowegodla pełnomocnika (dla kont jw.orazKonta Praktycznego iBankowości Prywatnej): 1 zł → 5zł
 • Sprawdzanie salda wbankomacie Konto Premium: 0 zł → 1,5 zł;
 • Drugi ikolejny wmiesiącu przelew krajowy realizowany woddziale lub przezcentrum telefoniczne naRachunek Oszczędnościowey Sejf: → 10 zł (wcześniejodpowiednio 4 zł i1,5 zł);
 • Nowa opłata – 25 zł zapozostałe czynności związane zobsługą kont zlecane pisemnie, ustnie, e-mailem, telefonicznie lub faxem. m.in.
  • Ustanowienie izmiana pełnomocnictwa pozawarciu umowy
  • Zmiana planu taryfowego (tuobniżka ze100 zł)
  • Złożenie imodyfikacja zlecenia stałego(wcześniej 0 zł)
  • Przyjęcie, zmiana polecenia zapłaty: (wcześniej 0 zł)
  • Przekształcenie rodzaju konta (np.nawspólne):

Zinnych zmian. Dla konta Pakiet Szwiększono warunek średniego salda koniecznego dobezpłatnego prowadzenia rachunku z2000 zł → 3000 zł
Pojawiła się też opcja wypłaty gotówki wewpłatomacie własnym banku za0 zł. Oprócz tego wprowadzono wiele zmian natury redakcyjnej m.in:

 • Zlikwidowano punkty związane zużywaniem karty przedpłaconej wbanku
 • zastąpiono nazwę Mobile [emailprotected] → Aplikacja Mobilna
 • orazSystem [emailprotected] → Bankowość Internetowa

Zanim przejdę doprocedury wypowiedzenia rachunku, najpierw krótko okarcie dokonta.

Jak zlikwidować kartę dokonta wBNP Paribas?

Przedwypowiedzeniem umowy prowadzenia rachunku, warto najpierw zamknąć kartę. Jest toszczególnie istotne wtedy, gdybank pobiera Cicomiesiąc opłatę zaprowadzenie karty.

Aby nieponosić niepotrzebne kosztów utrzymania karty, należy jązlikwidować najpóźniej wostatnim dniu miesiąca, przedmiesiącem naliczenia opłaty.

Przykładowo, jeśli chcesz złożyć wczerwcu dyspozycję zamknięcia konta, tonajpóźniej podkoniec czerwca powinieneś zamknąć kartę, aby bank nienaliczył Ciopłaty zajej obsługę wlipcu.

BNP Paribas przestaje naliczać opłatę zchwilą zamknięcia, czyli unieważnienia karty.

Jeśli nieunieważnisz karty, tozwróć uwagę, aby zostawić nakoncie środki napokrycie opłaty zajej prowadzenie. Więcej informacji oopłatach związanych zlikwidacją rachunku znajdziesz podkoniec wpisu.

Kartę dorachunku wBNP Paribas możesz unieważnić (zamknąć):

 • woddziale banku, gdzie udajesz się zdowodem osobistym iskładasz dyspozycję,
 • nacałodobowej infolinii podnumerami +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500

Unieważnienia karty niemożna dokonać przezsystem transakcyjny. Wbankowości elektronicznej można jedynie zastrzec kartę, np.wprzypadku jej utraty, aletaka opcja niezwalnia zopłaty.

Tyle wtemacie likwidacji karty.

Konto wBNP Paribas możesz zamknąć dzwoniąc podcałodobowy numer infolinii +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500 iskładając dyspozycję podczas rozmowy zkonsultantem. Inne dostępne sposoby likwidacji rachunku towysłanie listu dobanku lub wizyta woddziale. Niestety niemamożliwości rozwiązania umowy przezsystem transakcyjny banku.

Zanim przejdę doszczegółów likwidacji konta, sprawdź, którybank rozdaje teraz najlepsze bonusy nowym klientom.

TOP 3 promocji bankowych PAŹDZIERNIK 2022
ostatnia aktualizacja: 3 dni temu

200 zł + 8% do200 tys zł. zazałożenie konta wPekao
480 zł zaprzetestowanie rachunku + 300 zł zwrotów wSantander
450 zł nastart wpromocji konta BNP Paribas

Zobacz najlepsze promocje

Jak zamknąć konto wBNP Paribas osobiście?

Jest tonajbardziej tradycyjny forma. Jeśli więclubisz załatwiać sprawy osobiście imasz blisko doplacówki BNP, tomożesz dopełnić wszystkich formalności podczas jednej wizyty wbanku.

Aby wybrać najbliższy odział skorzystaj zwyszukiwarki. Przy każdej lokalizacji znajdziesz informację oadresie, numerze telefonu orazgodzinach otwarcia.

Jak zamknąć konto w BNP Paribas? Instrukcjakrokpokroku. - ZamknijKonto.pl (1)

(Video) Jak zamknąć konto w mbanku?

Jeśli zamierzasz zamknąć konto osobiście:

 • zabierz zesobą dowód osobisty,
 • poproś okopię wniosku likwidacji konta, aby mieć dowód, żezłożyłeś dyspozycję,
 • dowiedz się, czyniemasz innych niepotrzebnych, aktywnych produktów wbanku. Jeśli posiadasz zapomniane konto lub kartę, topolecam, aby zamknąć jepodczas jednej wizyty.

Jazakładałem swoje konto przezinternet ilikwidowałem jejuż dość dawno temu wplacówce. Napoczątek zostałem poproszony owprowadzenie zmian wKarcie Danych Osobowych, wzwiązku zezmianą wzoru podpisu (sic!). Oczywiście nieobyło się również bezwykonania xero dowodu osobistego. Czułem się prawie tak, jakbym właśnie zakładał nowy rachunek. Dopiero podopełnieniu tych formalności konsultant wydrukował wniosek orozwiązanie umowy.

BNP Paribas – Wypowiedzenie umowy

Podpisany dokument został zarejestrowany wsystemie, anastępnie trafił docentrali. Tym samym rozpoczął się okres wypowiedzenia.

Jeśli niechcesz udawać się doplacówki, topismo możesz wysłać dobanku.

Jak rozwiązać umowę zBNP Paribas listownie?

Dyspozycję zamknięcia konta możesz także wysłać pocztą. Polecam wybór przesyłki poleconej zpotwierdzeniem odbioru. Dzięki temu wiesz, kiedy dokładnie Twojepismo dotarło dobanku.

Wwypowiedzeniu powinny się znaleźć następujące informacje:

 • imię inazwisko,
 • adres,
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego,
 • dane kontaktowe (np.telefon),
 • treść dyspozycji,
 • numer zamykanego rachunku,
 • drugi numer konta (wcelu przelania nadwyżki środków wmomencie likwidacji),
 • podpis posiadacza rachunku.

Pamiętaj, żepodpis złożony nawypowiedzeniu musi być taki sam, jak wzór podpisu złożony wbanku. Jeśli podpis będzie się różnił, bank niezamknie konta.

Jeśli chcesz otrzymać ode mnie wzór wypowiedzenia wBNP Paribas, tokliknij poniższy przycisk.

Wzór wypowiedzenia doBNP Paribas namaila →

W treści pisma, które dostaniesz zawarłem prośbę o:

 • zamknięcie dostępu dokanałów elektronicznych pozakończeniu okresu wypowiedzenia. Dostawałem sygnały odWas, żebrak takiej dyspozycji powodował, żepozostawał onaktywny.
 • przesłanie potwierdzenia realizacji dyspozycji,
 • wypowiedzenie umowy ramowej.

Zamykamy jąwtedy, gdynieplanujemy dalszej współpracy zbankiem. Jazazwyczaj rozwiązuję, boaktywna umowa ramowa może np.wykluczać zudziału wpromocjach organizowanych przezbank. Wrazie czego można przecież podpisać nanowo iniewarto zostawiać aktywnych umów, októrychpewnie zapomnimy zczasem.

Podpisane wypowiedzenie należy wysłać naadres:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa

Nakoniec została jeszcze najprostsza metoda.

Jak zamknąć konto wBNP Paribas przezinfolinię?

Dyspozycję likwidacji konta wBNP Paribas najprościej można złożyć podczas rozmowy z konsultantem nainfolinii pod numerem +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500. Numery sądostępne dla klientów całodobowo przez7 dni wtygodniu.

Konsultant przeprowadzi weryfikację iprzyjmie dyspozycję rozwiązania umowy.

Podczas rozmowy warto poprosić również o:

 • zamknięcie dostępu dokanałów elektronicznych wraz zzakończeniem okresu wypowiedzenia,
 • rozwiązanie umowy ramowej,
 • przesłanie potwierdzenia zamknięcia konta, oile jest ono darmowe,
 • zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, tj.brak zgody naprzesyłanie przezbank komunikatów reklamowych.

To, jak szybko uda Cisię załatwić sprawę zależy odobciążenia infolinii. Działa ona jednak 24/7, więcniepowinno być większego problemu.

Jak zamknąć kartę kredytową wBNP Paribas?

Jeśli przy okazji robienia porządków wfinansach planujesz też zlikwidować kartę kredytową, toponiżej opisałem dostępne sposoby rozwiązania umowy.

Najlepsza promocja konta osobistego. PAŹDZIERNIK 2022

Rekordowe 880 zł wbonusach odSantander. Przygotowałem prześwietlenie + podsumowanie Zobacz >

(Video) Jak ZAMKNĄĆ konto w mBank przez internet? Jak zlikwidować konto w mbanku?

Kartę kredytową wBNP Paribas możesz zamknąć:

 • woddziale – skorzystaj zwyszukiwarki, aby znaleźć najbliższy
 • listownie – wysyłając wypowiedzenie naadres korespondencyjny banku: BNP Paribas S.A., ul.Kasprzaka 01-211 Warszawa,
 • wysyłając wiadomość e-mail, doktórejnależy załączyć skan lub wyraźne zdjęcie odręcznie podpisanego wypowiedzenia.
 • BNP Paribas zaakceptuje jedynie maila, któryzostał wysłany zadresu mailowego podanego dowiadomości banku. Jeśli więcgoniepodawałeś lub uległ zmianie, tonajpierw musisz zadzwonić nainfolinię ipoprosić ododanie adresu e-mail doTwoichdanych kontaktowych.

Wpiśmie zwypowiedzeniem należy podać:

 • dane klienta pozwalające na jego identyfikację, tj. imię inazwisko, adres, PESEL,
 • dyspozycję zamknięcia karty zpodaniem jej numeru idaty ważności,
 • zlecenie przeksięgowania ewentualnych pozostałych środków nadrugi numer konta,
 • prośbę oprzesłanie potwierdzenia zamknięcia karty, oile jest ono bezpłatne.

Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych iwtym czasie bank maprawo pobierać opłaty, trzeba więczabezpieczyć odpowiednią kwotę, aby niepowstał debet, gdybank jenaliczy.

Zamykana karta musi mieć uregulowaną sytuację, czyli niemoże mieć żadnego zadłużenia.

Oczym jeszcze trzeba pamiętać zamykając konto wBNP Paribas?

Kiedy rozwiązujemy umowę zbankiem, warto zwrócić uwagę na3 tematy:

 • czas trwania okresu wypowiedzenia
 • WBNP Paribas zazwyczaj trwa on30 dni kalendarzowych licząc odmomentu, gdybank odbierze naszą dyspozycję. Można wtedy używać konta tak, jak wcześniej. Wyjątkowo (np.gdybank zmienia Taryfę Opłat lub Regulamin) konto można zlikwidować bezokresu wypowiedzenia, wtzw. trybie natychmiastowym. Możesz zniego skorzystać, jeśli wyraźnie zaznaczysz taką wolę wwypowiedzeniu ipowołasz się nazmieniające się zapisy Cennika lub Regulaminu (jeszcze przedich wejściem wżycie). Pozamknięciu konta BNP Paribas, bank prześle Cipotwierdzenie sfinalizowania tego procesu, jeśli prosiłeś otowwypowiedzeniu.

 • ile pieniędzy zostawić nazamykanym rachunku?
 • Nalikwidowanym koncie niemoże być ujemnego salda, czyli debetu. Ani BNP Paribas, ani żaden inny bank, niezlikwiduje zadłużonego konta. Gdyskładasz wypowiedzenie, zostaw nakoncie nieco więcej środków niż suma comiesięcznych opłat. Zchwilą likwidacji rachunku bank przeleje resztę naTwójdrugi rachunek.

 • drugi numer konta
 • Wpiśmie zwypowiedzeniem trzeba poinformować bank, najaki numer rachunku maprzelać nadwyżkę środków zzamykanego konta. Bank wykonuje ten przelew podczas likwidacji konta.

Niemasz drugiego rachunku?

Otwórz nowe, darmowe konto zanim złożysz wypowiedzenie wBNP Paribas.

Darmowe konto bankowe – jakie wybrać? Mójrankingbanków napaździernik 2022

Jeśli masz już dość BNP Paribas, tozapraszam domojegoaktualizowanego TOP 10 rachunków bankowych. Prześwietlam ich wady izalety.

Czytaj więcej →

Rozstanie zBNP Paribas

Gdybyśzapytał mnie, zczym kojarzy misię ten bank, toodpowiem, żeztabletami. Dobrych kilka lat temu bank zorganizował promocję, wktórejzaotwarcie konta iwykonanie obrotu kartą, każdy nowy klient miał dostać tablet. GdyParibas zorientował się, ile tabletów musi rozdać, ogłosił, żeliczba nagród jest limitowana… Winternecie zawrzało! Ostatecznie, zgodnie zregulaminem, tablet dostali wszyscy uczestnicy, leczwizerunek banku jednak trochę ucierpiał.

Niedługo potem zamknąłem swoje konto. Aletostare dzieje, bowtedy był tojeszcze BGŻ BNP Paribas. Teraz bank organizuje solidne akcje, wktórychmożna zgarnąć nastart conajmniej kilkaset złotych iktóre polecam bezobaw.

Zobacz, jakie sąobecnie najlepsze promocje orazktórybank daje najwyższą premię nastart dla nowych klientów.

Mam nadzieję, żeten wpis pomógł Cizamknąć konto wBNP Paribas. Daj znać wkomentarzu, czyobyło się bezproblemów.

Krótki link dotego artykułu: https://zamknijkonto.pl/bnp

FAQs

Jak zamknac konto w Paribas? ›

Konto w BNP Paribas możesz zamknąć dzwoniąc pod całodobowy numer infolinii +48 22 134 00 00 lub +48 500 990 500 i składając dyspozycję podczas rozmowy z konsultantem. Inne dostępne sposoby likwidacji rachunku to wysłanie listu do banku lub wizyta w oddziale.

Czy można zamknac konto w banku przez Internet BNP Paribas? ›

Ważne kwestie przy zamykaniu konta w BNP Paribas

Bank nie daje możliwości zamknięcia konta przez Internet. Dostępne są wyłącznie opcje opisane powyżej. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, liczony od momentu przyjęcia dyspozycji. W tym czasie wciąż możesz korzystać z konta.

Jak zlikwidować konto w banku przez Internet? ›

Zamknięcie rachunku w bankowości internetowej innego banku

Nie wymaga on kontaktu z bankiem, w którym chcesz zamknąć ROR. Wystarczy, że zalogujesz się do bankowości internetowej instytucji, w której posiadasz konto osobiste i w tym miejscu złożysz stosowną dyspozycję.

Czy zamknięcie konta w banku jest płatne? ›

Po złożeniu wypowiedzenia pozostaje ono aktywne przez pewien okres. Bank może naliczyć za niego opłaty, jeśli konto jest płatne. Rachunek jest ostatecznie zamykany, a jego numer nie może być przypisany innemu klientowi.

Ile kosztuje konto w BNP Paribas? ›

Otwarcie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne, bez żadnych dodatkowych warunków do spełnienia. Wypłata gotówki z bankomatów zlokalizowanych na terenie oddziałów BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Planet Cash w Polsce wynosi 0 zł.

Jak zamknac kartę BNP? ›

Z karty możemy zrezygnować na infolinii dzwoniąc pod numer: 801 321 123. Karta zostanie całkowicie zlikwidowana. Nie polecam zamykać karty przez system internetowy Banku ponieważ wtedy karta oczywiście będzie zamknięta, ale w jej miejsce wydana będzie nowa karta i to za opłatą.

Jak zamknąć limit od nowa BNP Paribas? ›

Aby zamknąć limit musisz udać się osobiście do placówki banku lub wysłać odpowiednie pismo listem poleconym.
...
Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. pomoże Ci w kwestiach dotyczących:
 1. zmiany danych kontaktowych.
 2. spłaty rat tj. ...
 3. dostępów do dokumentów kredytowych.
 4. odstąpienia od umowy lub zamknięciu limitu.

Ile czasu trwa przeniesienie konta z banku do banku? ›

Nowy bank przenosi również wskazane „ustawienia” ze starego banku, np. stałe polecenia zapłaty. Zmiana właściciela konta bankowego zazwyczaj zajmuje zaledwie kilka dni.

Jak sprawdzić stan konta w BNP Paribas? ›

Możesz to zrobić za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer: 500 990 500* lub +48 22 134 0000* lub bezpośrednio w oddziale Banku BNP Paribas.

Co trzeba zrobić przed zamknięciem konta? ›

Do zamknięcia konta wymagane jest sporządzenie wypowiedzenia umowy oraz dowód osobisty posiadacza rachunku. W treści wypowiedzenia warto zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku. Warto też wskazać numer konta, na które mają być przelane pieniądze zgromadzone na rachunku.

Co się dzieje z pieniedzmi po zamknieciu konta? ›

Jeśli otrzymasz wiadomość na czas i wskażesz rachunek, na który mają zostać przelane zgromadzone na zamykanym koncie pieniądze, bank zrealizuje Twoją prośbę i przekaże na niego środki.

Po jakim czasie bank zamyka nieużywane konto? ›

Jak długo bank musi czekać? Po 5 latach ma sprawdzić, czy właściciel konta jeszcze żyje. Natomiast po upływie 10 lat od ostatniej aktywności bank może sam zamknąć uśpione konto, ostrzegając jednak wcześniej właściciela o skutkach takiego działania. Nie ma więc możliwości, że bank zamknie nam konto, bez naszej wiedzy.

Jak napisać pismo do banku o zamknięcie konta? ›

Dzień dobry, Niniejszym składam dyspozycję zamknięcia konta z zachowaniem regulaminowego okresu wypowiedzenia. Dyspozycja ta jest jednocześnie wypowiedzeniem umowy ramowej z bankiem. Jednocześnie cofam wszystkie wyrażone wcześniej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych i proszę o ich usunięcie.

Czy bank ma prawo odmówić zamknięcia konta? ›

Zamknięcie konta bankowego z zajęciem komorniczym - czy jest możliwe? Rozwiązanie umowy rachunku bankowego może nastąpić w każdym terminie zgodnie z przepisem art. 730 k.c. Ani przepisy kodeksu cywilnego, ani prawa bankowego nie ustanawiają jakiejkolwiek przeszkody w zamknięciu rachunku zajętego przez komornika.

Jak sprawdzić kiedy zamknąłem konto w banku? ›

Najprostszy sposób na sprawdzenie czy konto bankowe na pewno jest zamknięte to wykonanie na nie przelewu na kwotę np. 1 grosza. Jeśli kwota zostanie zwrócona w ciągu dwóch dni, to znaczy, że rachunek jest już zamknięty. Jeśli nie, to oznacza, że jest czynny.

Czy bank BNP Paribas jest bezpieczny? ›

Bank BNP Paribas dwukrotnie uhonorowany w rankingu „Złoty Bankier 2022” Bank BNP Paribas zdobył drugą nagrodę w kategorii „Social media” oraz wyróżnienie w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki” w rankingu „Złoty Bankier 2022”. To największe badanie sektora bankowego w Polsce.

W jakich bankomatach można wypłacać bez prowizji BNP? ›

Za wpłaty dokonane przy użyciu karty debetowej dla Klientów Indywidualnych i Klientów Biznesowych Mikroprzedsiębiorstw Banku BNP Paribas, w sieci Planet Cash i Euronet, nie zapłacisz prowizji.

Ile trzeba mieć pieniędzy żeby założyć konto w banku? ›

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na swojej stronie internetowej, powołując się na prawo bankowe 2, podczas zakładania banku niezbędne jest wniesienie odpowiedniej wysokości kapitału zakładowego. Musi on wynieść co najmniej 5 milionów euro.

Jak zrezygnowac z karty debetowej BNP Paribas? ›

Rezygnacja z karty kredytowej – wzór pisma — Zadzwoń na infolinię pod numer 0 801 300 800 lub 42 6 300 800 i poinformuj konsultanta o chęci.

Jak wypowiedzieć umowę o kartę kredytową? ›

W tym celu najlepiej udać się do oddziału banku lub zadzwonić na infolinię i złożyć stosowną dyspozycję. Niektóre instytucje umożliwiają także zamknięcie karty, równoznaczne z rezygnacją, ale nie z wypowiedzeniem umowy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o kartę kredytową? ›

_________________________________________________________________________________ zamieszkała/ły w _____________________________________________________ *) oświadczam niniejszym, że odstępuję od „Umowy numer _________________________ o Kartę Kredytową i przyznanie limitu kredytowego w Rachunku karty” zawartej w dniu ...

Dlaczego nie ma opcji raty od nowa? ›

Być może wybierasz przedmioty od sprzedawców z Chin, a wtedy raty Od. nowa są niedostępne, być może miałeś wcześniej jakieś zaległości lub opóźniania w spłatach rat, dlatego bank Ci je teraz zablokował.

Co to są raty od nowa? ›

Koniec atrakcyjnych rat 0% na Allegro. Dzięki współpracy Allegro oraz banku BNP Paribas kupujący na znanej platformie sprzedażowej mogli korzystać z produktu o nazwie Raty Od. nowa. Było to nic innego jak usługa umożliwiająca zakup produktów o określonej wartości w ramach maksymalnie 20 rat z zerowym oprocentowaniem.

Co to jest limit odnawialny? ›

Limit odnawialny w rachunku jest zwiększeniem kwoty dostępnych środków na koncie. Oznacza to, że możesz korzystać z większej kwoty pieniędzy, niż faktyczne saldo konta. W ramach przyznanego limitu można wielokrotnie się zadłużać i dokonywać spłaty.

Jak zmienić bank na inny? ›

Pamiętaj, że wcześniej musisz otworzyć konto w nowym banku, zwierając z nim umowę rachunku, a także upoważnić nowy bank (czyli udzielić mu pełnomocnictwa) do przeniesienia Twojego konta i złożyć wniosek o przeniesienie rachunku, z którego będzie wynikał zakres przeniesienia.

Czy można mieć dwa konta w banku? ›

Polskie prawo w żaden sposób nie ogranicza nas pod względem liczby posiadanych kont bankowych. Oznacza to, że bez problemu możemy otworzyć drugie konto, trzecie czy nawet czwarte. Bez problemu można otworzyć kilka rachunków zarówno w jednym, jak i kilku bankach.

Czy można zmienić właściciela konta w banku? ›

Nie. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji nie możesz przekazać prywatnego konta innej osobie.

Jak uzyskać wyciąg z konta bankowego? ›

Typowo otrzymuje się go na pocztę elektroniczną, ale można też pobrać go z poziomu bankowości elektronicznej nie czekając na bank (który zazwyczaj wysyła go dopiero po jakimś czasie) i samodzielnie ustalając okres wyciągu.

Czy pracownik banku widzi stan konta w innym banku? ›

Odpowiadając na Twoje główne pytanie - pracownik jednego banku nie ma dostępu do danych w innym banku. Ma dostęp tylko do kont klientów w banku w którym pracuje. Jeśli w tym banku masz akurat konto, to znajomy Twojego kolegi może zauważyć jedynie jaką kwotę przelałeś do innego banku.

Jak sprawdzić stan konta w banku bez logowania? ›

Darmowe konto bankowe – Bank Millennium

Za jej pomocą w swojej bankowości elektronicznej lub mobilnej można sprawdzić salda kont bankowych i historię aż z sześciu różnych banków. Wystarczy, że raz dodasz swoje rachunki i aby uzyskać podstawowe informacje, nie będziesz musiał tracić czasu na wpisywanie danych logowania.

Jak zamknąć konto w DnB? ›

DnB. Decydując się na zamknięcie konta bankowego w DnB, w pierwszej kolejności należy unieważnić kartę. Można tego dokonać, dzwoniąc na infolinię lub po zalogowaniu się na swoje konto internetowe i wybraniu opcji zamknięcia konta.

Czy osoba upoważniona może zamknąć konto w banku? ›

Czy pełnomocnik może zamknąć konto? W związku z tym, że pełnomocnik nie jest właścicielem konta, nie może złożyć dyspozycji zamknięcia konta. Nie ma prawa także dopisać do innego pełnomocnika czy współwłaściciela.

Czy można zamknąć konto w banku Mając kredyt? ›

Ekspert finansowy przekonuje, że jeśli bank w umowie kredytowej wymagał posiadania konta oszczędnościowego czy trzymanie odpowiedniej gotówki na nim, to rezygnacja z niego będzie wiązała się albo z pogorszeniem warunków kredytowych albo będzie wręcz niemożliwa!

Czy konto w banku samo się zamyka? ›

Jak już zdecydujemy się zmienić bank i otworzymy nowe konto bankowego, często zdarza się sytuacja że zapominamy o starym koncie bankowym. Niestety nieużywane konto bankowe samo się nie zamknie, a to że z niego nikt nie korzysta nie oznacza zakończenia umowy z bankiem.

Czy można wypłacić pieniądze z konta po śmierci? ›

Art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo bankowe zobowiązuje bank do wypłaty środków znajdujących się na rachunku bankowego zmarłego posiadacza rachunku na rzecz osoby, która przedłoży rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów. Kwota ta nie wchodzi do masy spadkowej po zmarłym.

Co robi bank gdy przestajesz płacić za zapomniane konto? ›

Zgodnie z TOiP Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych oraz użytkowanie kart debetowych w przypadku braku obrotów na rachunku, przez co najmniej 6 miesięcy i utrzymywanie się salda debetowego.

Czy trzeba płacić za konto w banku? ›

Standardem dzisiejszych czasów jest to, że konto w banku jest bezpłatne. Większość banków ma w swojej ofercie konto za 0 zł i to klientów cieszy. Są jednak banki, które udostępniają klientom konto bez opłat, ale pod pewnymi warunkami.

Jak zamknąć konto w PBS? ›

Jedynym pewnym sposobem zamknięcie konta w banku BPS jest wizyta w oddziale, który prowadzi Twój rachunek. Niestety nie ma możliwości złożenia wypowiedzenia online lub telefonicznie. Takie są ogólne wytyczne dla wszystkich banków należących do grupy.

Jak zamknąć konto w ca? ›

Jak mogę zrezygnować z konta? Zgodnie z Regulaminem, umowa konta powinna być wypowiedziana w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnej placówce Banku Credit Agricole.

Jak napisać wypowiedzenie umowy z bankiem? ›

Oświadczam, że wypowiadam umowę prowadzenia rachunku bankowego nr: ……………………………………………………………………………………………………………….... Proszę o zamknięcie konta wraz ze wszelkimi dodatkami i produktami zgodnie z regulaminowym okresem wypowiedzenia.

Ile zajmuje zamkniecie konta? ›

Po jakim czasie można zamknąć konto bankowe? Możesz złożyć wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunku nawet w tym samym dniu, w którym go otworzysz, ale nie zamknie się on od razu. Wszystko przez to, że banki mają w umowach zapisany okres wypowiedzenia, który przeważnie trwa 14, 28 czy 30 dni.

Czy państwo może zabrać pieniądze z konta? ›

Wyżej wspomnieliśmy, że w razie bankructwa bank może legalnie przejąć pieniądze klientów z ich rachunków. Istnieje jednak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w przypadku upadłości instytucji bankowej zapewnia wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach bankowych do wysokości określonej ustawą.

Za co urząd skarbowy może zabrać pieniądze z konta? ›

Odpowiedź jest zaskakująco prosta – w każdej sytuacji, gdy nie odprowadzimy należnego zobowiązania do kasy fiskusa. Proces takiego zajęcia to „egzekucja administracyjna” i jest regulowana nie przez kodeks cywilny, a ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czy za wyciąg z banku się płaci? ›

Wyciąg z rachunku bankowego wykorzystywany jest najczęściej do ubiegania się o kredyt na wyciąg z konta. Pobranie wyciągu jest bezpłatne. Klient samodzielnie może wybrać okres, za który chce otrzymać wyciąg.

Czy urzad skarbowy sprawdza zamkniete konto bankowe? ›

Nie każdego urząd skarbowy zacznie od razu kontrolować. Nie ma też większego sensu zamykać rachunków bankowych, które, według nas, mogą zainteresować skarbówkę. Należy pamiętać, że nawet jeśli konto zostało zamknięte, bank ma obowiązek przechowywać informacje na jego temat.

Jak długo bank przechowuje historię konta po zamknięciu? ›

Nawet gdy konto zostało zamknięte, bank ma obowiązek przechowywać informacje na jego temat. Wynika to z przepisów Ustawy o rachunkowości, która nakazuje przechowywanie takich danych przez pięciu lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane informacje.

Jak zlikwidować konto w banku PKO BP? ›

Po zalogowaniu na stronie banku, wybierz Moje sprawy → Dyspozycje i zaświadczenia → Nowa dyspozycja → Dyspozycje dotyczące kontaZamknięcie rachunku . Następnie trzeba zaznaczyć rachunek, który chcesz zlikwidować, podać powód rozstania i zatwierdzić.

Jak sprawdzić stan konta w banku Paribas? ›

Możesz to zrobić za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer: 500 990 500* lub +48 22 134 0000* lub bezpośrednio w oddziale Banku BNP Paribas.

Jak zrezygnować z konta w Millenium? ›

Rachunek w Millennium można łatwo zamknąć dzwoniąc na infolinię banku ((+48) 519 284 040 lub (+48) 22 598 40 40 lub 801 331 331) lub logując się do bankowości online, gdzie należy złożyć prosty wniosek. Są też dostępne bardziej tradycyjne metody, czyli wizyta w placówce czy wysłanie pisemnego wypowiedzenia.

Co jest potrzebne do zamknięcia konta w banku? ›

Do zamknięcia konta wymagane jest sporządzenie wypowiedzenia umowy oraz dowód osobisty posiadacza rachunku. W treści wypowiedzenia warto zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku. Warto też wskazać numer konta, na które mają być przelane pieniądze zgromadzone na rachunku.

Ile trwa zamkniecie konta w banku PKO BP? ›

wypowiedzenie trwa 30 dni i właśnie po takim okresie konto w PKO BP zostanie zamknięte, warto pamiętać o tym, że zamykając swoje konto w PKO BP, nie wolno zapomnieć o karcie. Kartę do rachunku można zlikwidować podczas rozmowy z konsultantem lub dzwoniąc na infolinie banku: 801 302 302/ 81 535 65 65.

Czy zamknięcie konta w Millennium jest płatne? ›

Zamknięcie rachunku osobistego i oszczędnościowego w Banku Millennium jest bezpłatne, i dostępne dla każdego użytkownika. Wyjątkiem są sytuacje, w których na danym koncie znajduje się debet, czyli ujemne saldo.

Co jesli nie pamiętam Millekodu? ›

Pomoc z logowaniem
 1. odzyskaj Millekod na stronie logowania. Poprosimy Cię o odpowiedź na 5 pytań dotyczących Twoich produktów w Banku Millennium, potwierdzimy Twoją tożsamość i wyświetlimy Twój Millekod. ...
 2. odwiedź najbliższą placówkę Banku. ...
 3. odbierz Millekod w aplikacji.

Gdzie znajduje się Millekod? ›

MilleKod to Twój 8-cyfrowy login do konta. Znajdziesz go w umowie otrzymanej przy zakładaniu konta w Banku Millennium. H@sło Tymczasowe jest definiowane przez Ciebie podczas składania wniosku o konto (4 cyfry) lub otrzymane w bezpiecznej kopercie w placówce Banku (8 cyfr).

1. Jak zarobić 5000 pln na afiliacji?
(Lord Zergadis Style)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 11/26/2022

Views: 5693

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.